Alle medarbejdere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IFSV > Ansatte

Maria Kristiansen

Maria Kristiansen

Lektor

Aktuel forskning

Involveret i sundhedstjenesteforskning indenfor lighed i adgang til og udbytte af sundhedsvæsenets tilbud for forskellige befolkningsgrupper, integrerede patientforløb, patient-, pårørende- og borgerinddragelse i forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering. Fokusområder omfatter migration/etnicitet, aldring og social position.

Kompetencer indenfor en række forskningsmetoder herunder systematiske reviews, metaanalyser, registerbaserede studier, kliniske audits og kvalitative metoder.

 

Interesseområder

Lighed i folkesundhedsinterventioner; sund aldring; patient- og brugerinddragelse; integrerede forløb; lokalsamfundsbaserede indsatser; social og etnisk ulighed i sundhed; evidensbaserede modeller for sundhedsydelser; kræft, diabetes, allergi og hjertekarsygdom.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning: Bl.a. på følgende uddannelser ved Københavns Universitet: Bachelor- og kandidatuddannelserne i Folkesundhedsvidenskab, Masteruddannelsen i Public Health, Masteruddannelsen i International Health/Global Health, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (cand.scient.san) og Human Ernæring.

Eksamination: På bachelor- og og kandidatniveau bl.a. på uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, Global Health og MPH ved Københavns Universitet. Derudover bedømmer jeg PhD-afhandlinger samt er medlem af Censorkorpset i Folkesundhedsvidenskab.

Vejledning: PhD-studerende, studerende ved bachelor- og kandidatuddannelserne i Folkesundhedsvidenskab, MPH, Global Health og Cand.Scient.san. ved Københavns Universitet samt studerende ved Master Programme in Public Health, Lunds Universitet

Primære forskningsområder

Sundhedstjenesteforskning.

ID: 544024