Alle medarbejdere på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Ansatte

Maria Kristiansen

Maria Kristiansen

Lektor

Aktuel forskning

Involveret i sundhedstjenesteforskning med fokus på innovation i sundhedsvæsenet, lighed i folkesundhedsinterventioner, integrerede og brugerinddragende patientforløb, patient-, pårørende- og borgerinddragelse i forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering.

Fokusområder omfatter sund aldring, lighed i sundhed og adgang til sundhedsvæsenets tilbud, migration/etnicitet og evidensbaserede modeller for sundhedsydelser.

Kompetencer indenfor en række forskningsmetoder herunder systematiske reviews, metaanalyser, registerbaserede studier, kliniske audits og kvalitative metoder.

Sikring af samfundsmæssig impact af forskning via inddragelse af forskellige aktører og igennem innovative tilgange driver min forskning og min formidling. Brugerinddragelse, participatory/deltagende tilgange og kreativitet i undervisning og formidling til offentlige og private aktører er vigtige elementer.

Jeg er forskningsgruppeleder i Center for Sund Aldring; medlem af daglig ledergruppen i Center for Integreret Rehabilitering for Kræftpatienter (CIRE); associate editor for BMC Health Services Research, og aktivt involveret i forskellige rådgivende funktioner for en række stakeholders. Jeg vejleder PhD studerende og er involveret i bedømmelser af forskningsansøgninger og akademisk arbejde på kandidat og PhD niveau nationalt og internationalt.

Interesseområder

Lighed i folkesundhedsinterventioner; sund aldring; patient- og brugerinddragelse; integrerede forløb; lokalsamfundsbaserede indsatser; social og etnisk ulighed i sundhed; evidensbaserede modeller for sundhedsydelser; kræft, diabetes, allergi og hjertekarsygdom.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning: Bl.a. på følgende uddannelser ved Københavns Universitet: Bachelor- og kandidatuddannelserne i Folkesundhedsvidenskab, Masteruddannelsen i Public Health, Masteruddannelsen i International Health/Global Health, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (cand.scient.san) og Human Ernæring.

Eksamination: På bachelor- og og kandidatniveau bl.a. på uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, Global Health og MPH ved Københavns Universitet. Derudover bedømmer jeg PhD-afhandlinger samt er medlem af Censorkorpset i Folkesundhedsvidenskab.

Vejledning: PhD-studerende, studerende ved bachelor- og kandidatuddannelserne i Folkesundhedsvidenskab, MPH, Global Health og Cand.Scient.san. ved Københavns Universitet samt studerende ved Master Programme in Public Health, Lunds Universitet.

Primære forskningsområder

Sundhedstjenesteforskning.

ID: 544024