Instituttets undervisningsbidrag – Københavns Universitet

IFSV > Undervisning

Instituttets undervisningsbidrag

Institut for Folkesundhedsvidenskab leverer undervisning og vejledning til samtlige uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Instituttet er hjemsted for bachelor og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab (FSV), kandidatuddannelsen Master of Science in Global Health, efteruddannelserne  Master of Public Health (MPH) og Master of Disaster Management (MDMa) samt Danmarks forskerskole i folkesundhedsvidenskab.

Prægraduat undervisning 

Folkesundhedsvidenskab

Alle fag, bortset fra humanbiologi, sociologi og sundhedsøkonomi. Se fagene på studiehjemmesiderne.

Medicin

Administrativ medicin, almen medicin, epidemiologi, klinisk socialmedicin, medicinsk sociologi, medicinsk videnskabsteori og etik, miljø- og arbejdsmedicin, statistik, sundhedspsykologi, vejledning i OSVAL I og II samt valgfri kurser. Se fagene på studiehjemmesiderne.

Sundhed og Informatik

Se fagene på studiehjemmesiderne.

Odontologi

Epidemiologi, psykologi, statistik, videnskabsteori og etik. Se fagene på studiehjemmesiderne.

Humanbiologi

Epidemiologi, toksikologi, statistik, videnskabsteori og etik. Se fagene på studiehjemmesiderne.

Master of Public Health

Alle fag. Se fagene på studiehjemmesiderne.

Master of Global Health

Se mere på studiehjemmesiderne.

Kandidatuddannelsen for mellemlange sundhedsuddannelser

Metodefag, videnskabsteori og etik, samfunds- og adfærdsfag.

Molekylær biomedicin

Se fagene på studiehjemmesiderne.

Med Tec

Se fagene på studiehjemmesiderne.

Miljøkemi og sundhed

Environmental Epidemiology; Air Pollution and Health; Toxicology.

Master of Disaster Management 

Se hjemmeside

Postgraduat undervisning

Ph.d.-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Der er ingen obligatoriske kurser på ph.d.-uddannelsen.
Se kurserne på fakultetets hjemmeside.