Ledige stillinger på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Nyheder > Ledige stillinger

15. juni 2018

Ledige stillinger på Institut for Folkesundhedsvidenskab

Instituttet rekrutterer i øjeblikket nyt videnskabeligt personale som følge af en meget vellykket international forskningsevaluering i november 2017, hvor instituttet blev anerkendt for at være et verdensførende institut indenfor folkesundhedsvidenskab. Denne rekruttering er hjulpet på vej af instituttets forbedrede økonomi.

På baggrund af forskningsevalueringen og en strategiproces har vi identificeret de vigtigste forskningsområder, hvor vi prioriterer at rekruttere nye medarbejdere, især på adjunkt-niveau. Vi forventer at denne rekruttering vil fremme instituttets udvikling og være med til at opfylde instituttets mission om at levere det videnskabelige grundlag for bestræbelser på at forbedre folkesundheden, både på nationalt og globalt plan, og at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund såvel som etiske, retfærdigheds-/ligheds- samt politiske konsekvenser.

Dette inkluderer især udvilking af forskning indenfor:

  1. digitalisering og høj kompleksitet i sundhed og mellem sektorer
  2. folkesundhedsinterventioner og innovation
  3. bæredygtig global og miljørelateret sundhed
  4. livsforløbsanalyser
  5. videnskabs- og teknologistudier

Aktuelle ledige VIP- og TAP-stillinger:

Professor of Social Medicine and Lifecourse Research
Deadline 24. oktober 2018