Kongres: Preventing Overdiagnosis 2018 – Københavns Universitet

IFSV > Kalender > Kongres: Preventing Ov...

Kongres: Preventing Overdiagnosis 2018

Dansk Selskab for Almen Medicin er vært for den internationale kongres Preventing Overdiagnosis

Det er 6. år kongressen afholdes, og første gang kongressen afholdes i Danmark. Til kongressen møder du oplægsholdere på højt internationalt niveau.

Hvad er overdiagnostik Overdiagnostik adskiller sig fra fejldiagnostik og falsk positive svar ved, at diagnosen antages at være ”sand”, men den tilstand som diagnosticeres får aldrig nogen klinisk betydning. Sagt med andre ord, personen der overdiagnosticeres bliver aldrig syg eller dør af den overdiagnosticerede tilstand. Overdiagnostik er også forskelligt fra overbehandling eller overundersøgelse (overudredning eller overforbrug). Overundersøgelse kan føre til overdiagnostik, men behøver det ikke. Overdiagnostik fører som regel til overbehandling, men megen overbehandling er ikke en konsekvens af en forudgående overdiagnostik.

Udover et videnskabeligt program på højt internationalt niveau giver kongressen masser af muligheder for at netværke med kolleger med samme interesse, og desuden er der planlagt et spændende socialt program med bl.a. rådhuspandekager på Københavns Rådhus, festmiddag med ankomst i båd til Toldboden ved Amalienborg og meget andet.

www.preventingoverdiagnosis.net