Om Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Om instituttet

Om Institut for Folkesundhedsvidenskab

Institut for Folkesundhedsvidenskab blev oprettet i 1997 og beskæftiger omkring 300 medarbejdere og har en omsætning på ca. 125 millioner kr. årligt.  En stor del af instituttet har til huse på Center for Sundhed og Samfund, der ligger på Københavns gamle Kommunehospital.

Læs mere om Københavns gamle Kommunehospital.

Instituttets forskning bidrager til det videnskabelige fundament for forbedring af befolkningens sundhed og for øget indsigt i sammenhængen mellem sundhed og samfund. Forskningen fokuserer på forekomst, fordeling og årsager til sygdomme og sygdomskonsekvenser i befolkningen. Det omfatter også studiet af sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser samt sundhedsvæsenets organisation, funktion og resultater.

Instituttet rummer en række af fakultetets kernekompetencer inden for metodediscipliner som biostatistik, epidemiologi, videnskabsteori, kvalitative forskningsmetoder mv. og har et bredt samarbejde med biomedicinsk og klinisk forskning.

Organisering

Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet.
Vi har i alt 7 afdelinger:

 

Instituttet rummer desuden Medicinsk Museion.

Institutsekretariatet

Institutsekretariatet varetager økonomi- og personaleadministration, indkøbsfunktion samt studieadministration og kursusadministration.

Medarbejderne

Vi beskæftiger omkring 300 medarbejdere. Herunder 110 professorer, lektorer og adjunkter, ca. 155 postdocs, ph.d.-studerende og videnskabelige assistenter og ca. 35 teknisk-administrative medarbejdere. Til instituttet er der desuden tilknyttet kliniske professorer, adjungerede og en lang række tutorlæger.

Samarbejde

Instituttet indgår i et tæt samarbejde med forskere fra samtlige fakulteter under Københavns Universitet, med sygehus- og praksissektoren og med andre universiteter og forskningsinstitutioner, herunder et betydeligt internationalt samarbejde. Dette samarbejde inkluderer forsknings- og undervisningsprojekter i netværker med fokus på aktiviteter i Danmark, Skandinavien, Europa/EU og i resten af verden, heriblandt lavindkomstlande.