Forskningscentre – Københavns Universitet

IFSV > Forskningscentre

Forskningscentre

  • Forskningscenter for migration, etnicitet og sundhed (MESU)


    Global migration skaber i stigende grad multietniske samfund. Forskningen fokuserer på migrationens konsekvenser for sundhed og sygdom blandt indvandrere og flygtninge. De har ofte andre sygdomsmønstre end majoritetsbefolkningen og oplever andre barrierer i adgangen til sundhedsydelser.

  • Center for medicinske videnskabs og teknologistudier (MeST)


    Centrets  mål er at styrke forskningen I medicinske og sundhedsrelaterede emner ud fra STS perspektiver. Centeret understøtter også videnskabs- og teknologi perspektiver på bachelor, kandidat og Ph.d. uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

  • Center for Health Economics and Policy (CHEP) 


    The aims of CHEP are to develop international state of the art research and education in health policy and health economics. The Center serves as a platform for research projects and educational activities related to comparative health systems analysis, health policy analysis, health economic analysis of prioritization, technology assessment, public-private collaboration.