Alle medarbejdere på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Ansatte

Malene Nørskov Bødker

Malene Nørskov Bødker

Ph.d.-studerende

Mit ph.d.-projekt fokuserer på introduktionen af hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Politisk beskrives hverdagsrehabilitering som et paradigmeskifte fra "passiv til aktiv hjælp", og har til sigte at gøre ældre uafhængige af hjælp gennem træning i hverdagsaktiviteter såsom støvsugning eller tøjvask. I min forskning interesserer jeg mig for de praktiske aspekter af at omsætte politik til praksis og anvender derfor etnografiske metoder, herunder deltagerobservationer, interviews og dokumentanalyse. Mine forskningsspørgsmål fokuserer på de moralske udfordringer og implikationer, som opstår i mødet mellem ældre mennesker, medarbejder i ældreplejen og pårørende, herunder hvordan professionsidentiteter bliver transformeret, hvordan ansvarsfordelingen mellem borger og stat omfordeles og hvordan idéer om det gode ældreliv og god ældrepleje forvaltes og forhandles mellem de involverede aktører.

ID: 105378954