Alle medarbejdere på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Ansatte

Alice Jessie Clark

Alice Jessie Clark

Adjunkt

I løbet af 2016-2019 vil jeg undersøge betydningen af ressourcer på arbejdspladsen for medarbejdernes sundhed og trivsel. Dette forskningsområde har eksisteret i en årrække, men jeg vil bidrage med en større anvendelse af kausale modeller og longitudinel modellering for bedre at kunne belyse årsagssammenhænge mellem psykosociale belastninger og ressourcer på arbejdspladsen, medarbejder velvære og sundhed. Denne opgave vil blive udført i tæt samarbejde med forskere fra Københavns Universitet, det National Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Bispebjerg Hospital, samt etablerede såvel som nye internationale samarbejder i Finland, Sverige, Storbritannien og Frankrig.

Derudover har jeg stor forskningsinteresse i betydningen af søvn for vores sundhed og sygdomsrisiko, et område jeg har skrevet PhD indenfor (med særlig fokus på effekten på hjertekarsygdom).

ID: 22678244