Alle medarbejdere på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Ansatte

Lonny Merete Stokholm

Lonny Merete Stokholm

Ph.d. stipendiat

  • Afdeling for Epidemiologi

    Post: Øster Farimagsgade 5, Postboks 2099, 1014 København K, Visit: Gothersgade 160, 1123 København K, Gothersgade 160, Bygning: 1.1.28

Jeg er tilknyttet forskningsgruppen POPE (Perinatal, Obstetrisk og Pædiatrisk Epidemiologi) ved afdelingen for Social Medicin som ph.d.-studerende.

Mit projekt omhandler det vestimulerende lægemiddel oxytocin, der i Danmark gives til op mod halvdelen af alle førstegangsfødende kvinder med forventet ukompliceret fødsel. ADHD findes hos ca 5 % af børnepopulationen og er en lidelse der præger det daglige liv i mange skoleklasser og familier.

Jeg ønsker derfor at belyse, om oxytocin givet under fødslen kan være forbundet med forøget risiko for ADHD og autisme hos barnet og om det kan påvirke barnets kognitive udvikling. Dertil anvender jeg registerdata fra både Danmark og Finland.

Undervisningsområde:

Epidemiologi ved lægeuddannelsen

ID: 143262565