Alle medarbejdere på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Ansatte

Natasja Koitzsch Jensen

Natasja Koitzsch Jensen

Postdoc

Primære forskningsområder

Videnskabelig hovedinteresse er internationale perspektiver inden for sundhedstjenesteforskning, ulighed i adgang til sundhedsydelser, adgang til sundhedsydelser i et menneskerettighedsperspektiv, organiseringen af sundhedssystemet og relaterede effekter på adgang til sundhedsydelser.

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: Adgang og brug af det psykistriske sundhedsvæsen for flygtninge og indvandrere sammenlignet med danskfødte

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge 1) Hvordan patienter med psykisk sygdom og sundhedsprofessionelle oplever adgang til det psykiatriske sundhedsvæsen, herunder barrierer og faciliterende faktorer, for henholdsvis indvandrere, flygtninge og danskfødte 2) hvordan adskiller kontaktmønstre for psykiatriske indlæggelser sig for indvandrere og flygtninge i forhold til danskfødte 3) hvilke behov sundhedsprofesionelle på psykiatriske afdelinger oplever i mødet med indvandrer- og flygtninge patienter – herunder brugen af tvang. Der benyttes både kvalitative og kvantitative metoder i besvarelsen af projektets problemstillinger.

EU-projekt: Best Practices in Health Services for Immigrants in Europe (EUGATE)

Det overordnede mål for EUGATE har været at identificere god praksis i leveringen af sundhedsydelser til forskellige grupper af indvandrere: indvandrere, asylansøgere, flygtninge, udokumenterede migranter og personer udsat for menneskehandel. I projektet er eksisterende lovgivning og retningslinjer på nationalt niveau gennemgået, data er indsamlet fra eksperter om deres vurdering af faktorer, der udgør ’best practice’ og sundhedsprofessionelles erfaringer fra forskellige dele af sundhedsvæsenet er undersøgt. Studiet blev udført i 16 EU-lande: Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Litauen, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig. EUGATE har forløbet over tre år og er blevet afsluttet ved udgangen af 2010 med en samlet rapport og adskillige videnskabelige artikler undervejs. Yderligere information om projektet findes på http://www.eugate.org.uk

Undervisnings- og vejledningsområder

Sundhedsvæsenets struktur og funktion på kurset 'Medicinsk sociologi' ved medicinuddannelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Måling af livskvalitet i udviklingslande på kurset 'Sundhed og livskvalitet' ved uddannelsen i fødevarevidenskab ved Det biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet

Undocumented migrants access to health care på kurset 'Health and Human Rights' på jurauddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Legal rights in access to health care and quality of care på kurset 'Refugee and Immigrant Health' ved uddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

ID: 10521597