Alle medarbejdere på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Ansatte

Marianne Stubbe Østergaard

Marianne Stubbe Østergaard

Lektor

Aktuel forskning

 • Respiratorisk pædiatrisk mortalitet i 3. Verdenslande. Astmas rolle, direkte og indirekte.
 • Børneastma. Årsager til forsinket diagnostik.
 • Høfeber: Effekt og bivirkning ved immumterapi (SIT).
 • KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom og pulsoximetri.

Undervisnings- og vejledningsområder

Medicinstudiet

 • 12. semester. Den diagnostiske proces. Luftvejssygdomme.
 • Gynækologi. Supervision af 12. semesters videooptagede konsultationer.
 • 1. Semester: Forelæsning i luftvejssygdom.
 • Vejledning af OSVAL-opgaver.

FSV-studiet

 • Almen medicinsk kursusleder i sygdomslære. Den diagnostiske proces Luftvejssygdomme. Gynækologi.

Postgraduat

 • Specialestuderende og læger i luftvejssygdomme.

Andre aktiviteter

 • Formand for DSAMs respirationsgruppe
 • Dansk repræsentant for IPCRG = International Primary Care Respiratory Group
 • Medlem af IPCRGs Guideline Gruppe - guidelines om Rhinitis, Astma, KOL.
 • Medarrangør af Nordisk Almen Medicinsk Luftvejskongres i Danmark 2005 www.naml.dk/.

ID: 9474