Outreach – Københavns Universitet

Outreach

CopenRehab arbejder for at udbrede viden om bæredygtig rehabilitering og motivationsstøtte til varige livsstilsændringer ­- primært til de kommunale driftsmiljøer, hvor den skal virke og gøre en forskel.

Forskere fra CopenRehab afholder kurser i sundhedsmotivation for sundhedsprofessionelle, ansat i rehabiliteringen. Se mere på sundhedsmotivation.dk

Vi samarbejder med Københavns Kommune om at viderebringe forskningsresultater og ny viden til både kommunalt ansatte og offentligheden.

CopenRehabs forskningsprojekter udspringer fra en nærmere formuleret tilgang til rehabilitering, CopenRehab-Modellen. Modellen tager afsæt i fire principper for en bæredygtig, fremtidig rehabilitering med større effektivitet og gennemførselsprocent. Vores forskning designes ud fra en forudsætning om, at disse principper skal være til stede i større eller mindre grad i alle vores projekter.

De fire principper:

Princip 1: Fleksibilitet i tid og sted
I dag skal rehabiliteringen foregå på én bestemt lokalitet i byen inden for normal arbejdstid. Det er uhensigtsmæssigt – især for erhvervsaktive borgere. Rehabiliteringen kan gøres tilgængelig for flere borgere, hvis de kan deltage i aktiviteterne i murstensløse rammer – uafhængigt af tid og sted og gerne i nærmiljøet.

Princip 2: Skræddersyet til den enkelte
Den enkelte borgers behov – fysisk, psykisk og socialt - skal i centrum af rehabiliteringsindsatsen. Der kan med fordel tages udgangspunkt i WHO´s ICF klassifikationssystem, når nye løsninger udtænkes. Målet er at give den enkelte borger ejerskab til rehabiliteringsprocessen.

Princip 3: Fremtidssikret og bæredygtig
Med bæredygtighed forstås, at løsningerne skal give varig effekt for den enkelte. De aktuelle forløbspakker i Danmark er sjældent mere end 8-16 uger, men i mange tilfælde kræver adfærdsændringer længerevarende støtte for at lykkes. Fremtidens løsninger skal kunne nudge, monitorere og give feedback til borgerne i hele deres sygdomsforløb.

Princip 4: Skalerbar
Fremtidens indsatser skal kunne håndtere et stigende antal borgere med behov for rehabilitering. Løsningerne må derfor løsrives fra begrænsninger som fysisk placering og medarbejderbehov. Velfærdsteknologiske løsninger anses i CopenRehab for en del af løsningen.

Samarbejdspartnere:
Samarbejdet med kommunale driftsmiljøer, primært i Københavns Kommune, er afgørende for den praksisnære forskning. Det muliggør, at store interventioner med randomiserede kontrollede forløb og opfølgning på langtidseffekt kan føres ud i livet. På Københavns Universitet er CopenRehab forankret på Institut for Folkesundhedsvidenskab, afdelingen for social medicin,

CopenRehab har derudover brede samarbejder både nationalt og internationalt.

Samarbejdsrelationer med Københavns kommune
 • Sundhedsforvaltningen
 • Forebyggelses Centrene Østerbro, Vesterbro, Amager, Brønshøj/Husum
 • Center for Kræft og Sundhed – København
 • Sund Vækst huset
 • Living Lab (Strandvejen)
 • OPI samarbejder (Lev med type 2 Diabetes)
 • Bornholm (InterWalk)
 • Guldborgsund (InterWalk)
 • Rudersdal (Hverdagsrehabilitering, DigiRehab)
 • Gentofte (Træningsfliser)
 • Aalborg, Gribskov (DigiRehab)
 • SUND HUB
 • Copenhagen Health Innovation
 • EIT – Health
 • CESA (Center for Sund Aldring)
 • CACHET (CopenhAgen Center for Health Technology)
 • Professor Jens Bo Nielsen, Institut for Idræt
 • CBS
 • DTU
 • Westerdal (Oslo)
 • Metropol
 • Center For Aktiv Sundhed (CFAS)
 • RH (Amputation, CopenHeart, Nemtype2diabetes)
 • Bispebjerg Hospital (Etniske type2diabetikere)
 • Roskilde Hospital (stroke)
 • Center for Rehabilitering og Paliation (SDU/Nyborg)
 • Dr Benjamin Gardner, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London
 • Professor Erik Lykke Mortensen, Institut for psykologi, KU
 • Profesor Patrick Doherty, Department of Health Sciences, University of York, England
 • Professor Rod Taylor, Institute of Health Research, University of Exeter Medical School, Exeter, England
Samarbejdsrelationer med øvrige kommuner
Samarbejdsrelationer med Københavns universitet
Samarbejdsrelationer med andre universiteter
Samarbejdsrelationer med hospitaler
Nationale og internationalt samarbejde