Forskningsmodel – Københavns Universitet

CopenRehabs forskningsmodel

CopenRehab forsker praksisnært – primært via interventioner i de kommunale driftsmiljøer i Københavns Kommune. Forskningen foregår i realistiske settings med de relevante borgere. Det sundhedsprofessionelle fagpersonale, der også skal have løsningerne til at virke på langt sigt, deltager i projekterne. Det er krævende for forskningsprocessen, men afgørende for den kliniske praksis.

CopenRehab arbejder ud fra Copenhagen Translational Research Model. Vi befinder os på trin 3 (T3) i modellen.*

Denne model fjerner barrierer for implementering og sikrer, at løsningerne virker i praksis og kan tages i anvendelse, umiddelbart efter at forskningen er afsluttet.  

CopenRehab arbejder også for generelt at styrke forskningen i den kommunale rehabilitering ved at etablere datadaser og foretage effektmålinger.

CopenRehabs driftsnære fokus ses yderligere i vores lokation; Sund Vækst Huset. Huset er skabt af Københavns Kommune og Københavns Universitet og fungerer som en samlet forsknings- og innovationsplatform for bl.a. velfærdsteknologi. 

Modellen er baseret på Westfall et al., 2007