Forskning – Københavns Universitet

Forskning

På Afdeling for Almen Medicin er der 5 større forskningsgrupper:

   1. Børn og unge - (Forskningsgruppeleder: Jakob Kragstrup)
    I børnegruppen arbejder vi med børnesundhed set i et almenmedicinsk perspektiv. Vi interesserer os bl.a. for almindelige børns sundhed, forekomst af sygdomme og smerter hos børn, børns medicinforbrug og hvordan man så tidligt som muligt kan identificere børn, der af forskellige årsager ikke trives så godt eller hvor der er risiko for barnets fysiske eller psykiske udvikling påvirkes.

   2. De raske "patienter" i almen praksis - (Forskningsgruppeleder: John Brodersen)
    I denne gruppe arbejder vi med forebyggelse og screening set i et almenmedicinsk perspektiv, hvor vi interesserer os for de tilsigtede gavnlige virkninger og de utilsigtede skadelige virkninger, fx hvilke konsekvenser screening har for borgerens opfattelse af eget helbred, hvilke konsekvenser et falsk positivt screening svar giver og hvor meget eller hvor lidt overdiagnostik der forekommer ved screening. Temaerne vi er interesseret i spænder lige fra screening af det ufødte barn til screening for infektionssygdomme, kræftsygdomme og andre livstruende tilstande.

   3. Akutte tilstande i almen praksis - (Forskningsgruppeleder: Lars Bjerrum)
    Akutte tilstande er årsag til næsten halvdelen af alle kontakter i almen praksis; størstedelen skyldes infektioner. Omkring 90 % af antibiotikaforbruget i Danmark kommer fra almen praksis. Overforbrug af antibiotika er hovedårsagen til den stigende forekomst af resistente bakterier. Der er behov for mere forskning i almen praksis for at reducere det uhensigtsmæssige overforbrug af antibiotika. Der er brug for at forbedre kvaliteten af diagnostik hos patienter med infektioner, så lægen bedre kan skelne mellem infektioner forårsaget af virus og bakterier. Forskergruppen fokuserer på metoder til at forbedre den diagnostiske proces og behandling af patienter med infektionssygdomme. Målet er at undgå det uhensigtsmæssige overforbrug af antibiotika og samtidig sikre, at de patienter, der har behov for antibiotika, får det. 

   4. Kroniske sygdomme - (Forskningsgruppeleder: John Sahl Andersen
    Kroniske sygdomme er et voksende problem og mere end halvdelen af befolkningen over 65 år har to eller flere kroniske sygdomme (multimorbiditet). Multimorbiditet er ligefrem blevet nævnt som en at de største udfordringer i sundhedsvæsenet, idet sundhedsvæsenet hovedsageligt er organiseret efter at patienter kun har en sygdom fx ved udformning af forløbsprogrammer. Forskningsgruppen arbejder med udredning og behandling af patienter med kroniske sygdomme i almen praksis, idet der mangler viden om, hvordan behandlingen af patienter med mere end én kronisk sygdom mest effektivt tilrettelægges både i almen praksis og fordeles mellem primær- og sekundærsektoren.

   5. Lægemidler (kun engelsk) - (Forskningsgruppeleder: John Sahl Andersen)
    I denne gruppe arbejder vi med forskning indenfor lægemidler set i et almenmedicinsk perspektiv. Vi interesserer os især for forebyggende lægemidler som statiner og antidepressiva til ældre. Såvel patient- og lægeperspektivet på behandlingen undersøges. Vi har bl.a. fokuseret på holdninger til  seponering af forebyggende lægemidler til ældre. Der planlægges undersøgelse af organiseringen af udskrivelse af disse præparater i almen praksis.

   6. The Phy-Psy Trial - (Forskningsgruppeleder: Susanne Reventlow)
    Svært psykisk syge menneskers forventede levetid er nedsat med 10-20 år, blandt andet fordi de har flere samtidige fysiske sygdomme. The Phy-Psy Trial vil udvikle og afprøve en individuelt tilpasset behandlingsmodel, der skal reducere denne overdødelighed bl.a. ved at forbedre diagnosticeringen og behandlingen af de fysiske sygdomme. Den koordinerede behandlingsmodel udvikles i et tæt samarbejde imellem patienten, dennes familie og netværk og professionelle fra almen praksis, kommunerne og hospitalsvæsenet.
 
Øvrige forskningsprojekter ved Afdeling for Almen Medicin