FSV-uddannelsen – Københavns Universitet

IFSV > Undervisning > FSV-uddannelsen

Bachelor- og kandidatuddannelsen (FSV)

Uddannelsen er opbygget af en treårig bacheloruddannelse med mulighed for en toårig kandidatoverbygning. FSV-uddannelsen er et tværfakultært samarbejde mellem Sundhedsvidenskab, Samfundsvidenskab, Humaniora og Naturvidenskab. FSV har et tværvidenskabeligt perspektiv til helbred via samarbejdet, der så flere forskellige forskningstraditioner som sundhedsvidenskab, socialvidenskab, psykologi og naturvidenskab.

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav m.m. på Københavns Universitets informationssider om FSV-uddannelsens bachelor og kandidat.