Institutsekretariatet på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IFSV > Om instituttet > Institutsekretariatet

Institutsekretariatet varetager personaleadministration og overordnet økonomi, indkøbsfunktion samt studie- og kursusadministration af MPH uddannelsen. Endvidere betjener sekretariatet Forskerskole i GRASPH og forskeruddannelsesprogrammer.

Regnskabsopgaver vedrørende eksterne bevillinger og fakturahåndtering varetages af regnskabsafdelingen på fakultetet.


Institutsekretariatets medarbejdere 

Louise Johnsen
Sagsbehandling og rådgivning af ledelsen og instituttets medarbejdere angående løn og personale

Marianne Arnecke
Økonomikoordinator og ansvarlig for instituttets økonomi

Bibi Bækgaard
Institutsekretær og webansvarlig

Lisbeth Lyng Hansen
Studiesekretariat og nævn for MPH og GRASPH

Gitte Hansen
Studiesekretariat MPH

Helle Strøm
Institutadministrator og leder for institutsekretariatet