Alle medarbejdere på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Ansatte

Anni Brit Sternhagen Nielsen

Anni Brit Sternhagen Nielsen

Eksternt tilknyttet forsker, Ingen titel

Primære forskningsområder

Mine interessefelter er kroniske sygdomme, herunder risikofaktorer for diabetes og hjertekarsygdom samt deres behandlingen og organisering. En af vinklerne er bl.a. patientens håndtering af sygdom samt betydningen af folks selvvurderede helbred for fremtidig brug af sundhedsydelser, sygdom, død. Da afdelingen har fokus på diagnostik og behandling af infektionssygdomme er dette også et af interessefelterne.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Vejledning af studerende - klik her for at se temaer for fuldførte vejledninger.
  • Undervisning og vejledning af speciallægestuderende i forskningstræning i almen medicin, bl.a. vidensøgning på internettet og kritisk litteraturlæsning.
  • Tidlig patientkontakt, epidemiologi og miljømedicin samt folkesundhedsvidenskab.

Aktuel forskning

  • Ændring i selvvurderet helbred (SRH) over 20 år i forhold til ændringer i kliniske parametre.
  • Diabetes - bl.a. udviklingen af SRH i løbet af 19 år.
  • Validering af plejehjemsaltoritme.
  • Behandling af blærebetændelse hos kvinder - er det ens i Europa?
  • Opbygning af lærerkollegium – hvordan gør man det.

ID: 12840905