Alle medarbejdere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IFSV > Ansatte

Sabrina Islamoska Imeroski

Sabrina Islamoska Imeroski

Ph.d.-studerende

Min videnskabelige hovedinteresse ligger inden for det psykiske forskningsfelt, samt hvordan stressorer kan påvirke sundhedstilstanden hos mennesker.

Jeg har foretaget et kvalitativt bachelorprojekt om omsorgssvigt hos børn med psykisk traumatiserede forældre, hvor mit formål var at undersøge sekundær traumatisering hos børn og hvordan dette kunne forebygges. I mit kandidatspeciale benyttede jeg statistisk metode til at undersøge, hvorvidt posttraumatiske stress (PTSD) symptomer er forskelligt afhængigt af socioøkonomisk baggrund, når man er udsat for mobning på arbejdspladsen.

I mit phd-projekt undersøger jeg hvorvidt stressreaktivitet kan øge risikoen for at udvikle demens senere i livet.

Prævalensen af demens er stigende og kan have betydelige konsekvenser for både samfund og patienter. Men den nuværende viden om, hvorvidt demens skyldes årsager som forekommer midt i livet er sparsom. Derfor undersøger jeg i mit PhD projekt, hvorvidt stressreaktivitet øger risikoen for at udvikle demens senere i livet.

Primære forskningsområder

Stress

Demens

Psykologiske stressreaktioner og diagnoser,
herunder posttraumatisk stress syndrom (PTSD) og belastnings- og tilpasningsreaktioner

Physiologiske stressindikatorer

Mobning på arbejdspladsen

Socioøkonomiske forskelle i sundhed og sygdom

ID: 168198462