Alle medarbejdere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IFSV > Ansatte

Terese Sara Høj Jørgensen

Terese Sara Høj Jørgensen

Ph.d.-studerende

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsområde omhandler socioøkonomisk forhold og sociale relationers betydning for tab af funktionsevne og efterfølgende konsekvenser som bl.a. brug af sundhedsydelser og dødelighed bland ældre. Indenfor aldringsområdet har jeg tidligere beskæftiget mig med risikofaktorer og konsekvenser af fald blandt ældre samt afstand til diagnostiks betydning for at få stillet en Alzheimers diagnose. Jeg har dertil også beskæftiget mig med risikofaktorer og konsekvenser af depression efter hjertesygdomme.

Jeg er pt. i gang med mit ph.d.-projekt med titlen The course of functional decline among older adults: the effects and interrelations of multiple social factors. Overordnet omhandler projektet, hvordan socioøkonomiske faktorer og sociale relationer har indflydelse på tab af funktionsevne og efterfølgende brug af sundhedsydelser og dødelighed blandt ældre.

Mit ph.d.-projekt er en del af det større nordiske samarbejde Social Inequality in Ageing, som er støttet af Nordforsk. På Afdeling for Social Medicin er jeg tilknyttet forskningsgruppen Copenhagen Life Course Epidemiology in Aging and Rehabilitation (CLEAR) og Psychosocial Epidemiology.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisningsassistent ved kurset Medicinsk sociologi, kandidatuddannelsen i Medicin 

Medvejleder på Førsteårsprojekter, bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab

ID: 137647413