Alle medarbejdere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IFSV > Ansatte

Marie Stjerne Grønkjær

Marie Stjerne Grønkjær

Ph.d.-studerende

Primære forskningsområder

Mine primære forskningsområder er indenfor alkohol, rygning, psykiske lidelser (herunder alkoholmisbrug), intelligens og ændringer i kognitiv funktion. Metodemæssigt har jeg primært arbejdet med kvantitativ, epidemiologisk forskning både mens jeg var studerende, og siden jeg blev kandidat i folkesundhedsvidenskab i 2014.

Mit ph.d.-projekt har til formål at undersøge samspillet mellem kognitiv funktion og alkoholmisbrug. Dette vil blive undersøgt både i et stort registerbaseret studie af intelligens som risikofaktor for udviklingen af alkoholmisbrug og forskellige indlæggelsesmønstre, samt i en opfølgningsundersøgelse, LiKO-15 (”Livsstils- og KognitionsOpfølgningen 2015”), hvor der indsamles data, som kan blandt andet kan benyttes til at belyse betydningen af alkohol og alkoholmisbrug for ændringer i kognitiv funktion.

Jeg er ansat i  Enheden for Medicinsk Psykologi på afdeling for Miljø og Sundhed og tilknyttet forskningsprogrammet ”Phenotypes in Alcohol Use Disorders” (PAUSE), samt Center for Sund Aldrig (CESA). Jeg modtog i foråret 2015 et af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-stipendier til gennemførsel af projektet, og derudover er LiKO-15 finansieret af en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd til PAUSE-projektet.

ID: 126403292