Alle medarbejdere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IFSV > Ansatte

Signe Smith Jervelund

Signe Smith Jervelund

Lektor

Aktuel forskning

Signe Smith Jervelund arbejder med en række forskningsprojekter indenfor sundhedstjenesteforskning, forebyggelse og sundhedsfremme samt migration, integration og sundhed.

 • Sundhedssøgende adfærd blandt nyankomne indvandrere i Danmark - et kontrolleret, randomiseret interventionsprojekt
 • Forbrug af sundhedsvæsenets ydelser i forhold til selvvurderet helbred blandt immigranter
 • Asylsøgende børns sundhed og forhold
 • Lighed i adgang til og brug af sundhedsvæsenet
 • Sundhedsfremme blandt indvandrere
 • Brug af sundhedsydelser i udlandet
 • Forebyggende lægemidler blandt ældre
 • Flygtningebørns helbred, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse i de nordiske lande

Se publikationslisten for seneste publikationer.

Forskningsnetværk
Danske forskningsnetværk

Skandinativiske forskningsnetværk

Europæiske forskningsnetværk

 • CAGE (Coming of Age in Exile).
 • MEHO (Migrant and Ethnic Health Observatory).
 • COST (Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe).

Primære forskningsområder


Videnskabelig hovedinteresse er sundhedstjenesteforskning med særlig fokus på sundhedsvæsenets organisation, social og etnisk ulighed i adgang til sundhedsydelser, komparative analyser samt sundhedsøkonomi og -politik.

Forsker inden for området migration og sundhed samt mere klassisk sundhedstjenesteforskning. Arbejder med flere projekter inden for områderne asylsøgende børns psykiske helbred, immigranters sundhed og brug af samt adgang til sundhedsvæsenet i Europa og USA, komparative analyser af sundhedssystemer og brug af forebyggende lægemidler.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser fortrinsvis i migration og sundhed, sundhedsvæsenets organisation og styring, økonomi og prioritering, kvalitet og evaluering, sundhedspolitik og sundhedsreformer. Har undervisningserfaring fra mange forskellige uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab (FSV)
 • Medicin
 • Master of Public Health (MPH)
 • Master of International Health (MIH)

Underviser løbende på følgende kurser ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:  Organisationsteori og Forvaltning på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab og ved valgfaget Refugee and Immigrant Health på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab samt på medicinstudiets 9. semester i Medicinsk Sociologi: sundhedsvæsenet struktur og funktion. Derudover underviser Signe Smith Nielsen på Master of International Health og Master of Public Health-uddannelserne om immigranters sundhed og adgang til sundhedsvæsenet, herunder særligt om asylbørn i Danmark.

Vejleder folkesundhedsvidenskabsstuderende, lægestuderende, master of public health-studerende, cand.scient.san.-studerende m.fl. i emner inden for sundhedstjenesteforskning, herunder sundhed og levekår for immigranter, flygtninge og asylansøgere, sundhedsvæsenets organisation og struktur, og hvordan sundhedspolitik, organisatoriske ændringer og interventioner påvirker adgangen til og brug af sundhedsvæsenet.

ID: 9309