Alle medarbejdere på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Ansatte

Pernille Høgh Danielsen

Pernille Høgh Danielsen

Adjunkt

Aktuel forskning

Ph.d-stipendiat på afdelingen for Miljø og Sundhed ved Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab (fra 1.10.2006).

Projektets titel:
Ph.d. projektet "Helbredseffekter af brænderøgspartikler belyst eksperimentelt" indgår i WOODUSE (residential wood combustion and the interaction between technology, user and environment), der har til formål at give en indsigt i anvendelse af brændeovne, emissionsmønstre, inde/ude luftkvalitet og mulige helbredseffekter af brændeovnspartikler.

Formål:
Dette projekt vil bidrage med vigtig ny viden om de toksikologiske effekter af brændeovnspartikler og de involverede mekanismer i eksperimentelle modeller in vitro og in vivo, Vi har valgt at fokusere på oksidativt stress og genotoksiske effekter vurderet med de samme biomarkører i tre eksperimentelle modeller med stigende kompleksitet og forventelig relevans: cellekulturer, dyreforsøg og kontrolleret eksponering af mennesker, hvor det dog kun er muligt at måle i blodceller og ikke i målorganer, såsom lungerne. Sammen med laboratoriets eksisterende database om effekter af trafikgenererede partikler i de samme systemer vil vi skaffe grundlag for at ekstrapolere fra viden om helbredseffekter af partikler i byluft. En del af denne database for effekt af forskellige dieselpartikler og partikler fra en københavnsk gade in vitro og i forsøgsdyr er baseret på mit specialearbejde på afdelingen.

ID: 3004