Alle medarbejdere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IFSV > Ansatte

Jette  Joost Michaelsen

Jette Joost Michaelsen

Eksternt tilknyttet forsker

Primære forskningsområder

Kommunikation mellem sundhedspersonale og patienter med særlig interesse for såkaldt vanskelige patienter. I forhold til afdelingens forskningsområder arbejder jeg primært indenfor "Sundhedspolitik og sundhedsvæsenet som organisation" med temaerne: "social og etnisk ulighed samt patient-/borgerliv" (for uddybning af disse se STF´s hjemmeside under afdelingens forskningsområder

Aktuel forskning

Mænd/maskulinitet, kræft og coping.
 
Tidligere forskning

Kommunikation mellem hjemmesygeplejersker og såkaldt vanskelige patienter. Begrebet "den vanskelige patient" og hjemmesygeplejerskernes strategier overfor disse diskuteres. Herudover belyses parternes sundheds- og sygdomsopfattelser og betydningen heraf for kommunikation (ph.d.-afhandling/kvalitativ analyse).

Kommunikation om forebyggelse mellem 1. generationsindvandrere og personalet på et hospital i København (kvantitative analyser; register- og spørgeskemaundersøgelse).  

Immigrantmænd i hjerterehabilitering med fokus på kommunikation om forebyggelse mellem sundhedspersonalet og immigrantmænd (kvalitative data).

Forskningsnetværk

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed.

ID: 33920355