Alle medarbejdere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IFSV > Ansatte

Mette Nordahl Svendsen

Mette Nordahl Svendsen

Lektor

Aktuel forskning

” A Life Worth Living: Negotiating Worthiness in Human and Animal”, Sapere Aude-bevilling fra Det Frie Forskningsråd.

”Liv på grænsen. Gris og menneske i forskning, klinik og offentlighed”, bevilling fra Forskningsrådet for kultur og kommunikation.

Primære forskningsområder

Min forskning handler om, hvordan medicinske teknologier og behandlinger bliver til i komplekse relationer mellem dyrelaboratorium, klinisk praksis og patient/borgerliv. Forskningen tager udgangspunkt i kvalitative studier, i hvilket det antropologiske feltarbejde står centralt. De konkrete empiriske felter, som jeg har studeret er genetisk testning, donation af embryoner til stamcelleforskningen, psykiatriske patienters deltagelse i farmakogenetisk forskning samt brug af gris og abe som stand-in for mennesket i udvikling af medicin og behandling.

I juni 2013 fik jeg Sapere Aude-bevilling til projektet “A Life Worth Living: Negotiating Worthiness in Human and Animal”. Se http://medicalsts.ku.dk/projects/lifeworth/. Projektet udforsker spørgsmål om leveværd i begyndelse og slutning af livet og i forholdet mellem dyr og menneske. Gennem fire etnografiske casestudier forsøger jeg at forstå, hvordan vi i Danmark praktiserer og forstår hvad et leveværdigt liv er. Den overordnede analytiske strategi er at holde opmærksomhed på liv på grænsen: det for tidligt fødte barn og den aldrende Alzheimerpatient i klinikken; den for tidligt fødte grisling og den glemsomme abe i forskningslaboratoriet.I min forskning er metodologi genstand for kontinuerlig refleksion. Selve forskningspraksissen tegner et spændingsfelt mellem på den ene side at bedrive kritisk forskning og på den anden side at praktisere et konkret engagement i etiske og organisatoriske problemstillinger med udgangspunkt i et nært samarbejde med sundhedsprofessionelle. Med baggrund i en refleksion over denne spænding søger jeg at udforske vilkårene for den kritisk engagerede forsknings vidensproduktion samt den videnspolitik, som denne forskning indskriver sig i.

Funktioner

Centerleder for Center for Medicinske Videnskabs- og Teknologistudier (MeSTS)

Fagleder for kurser i kvalitativ metode på FSV og MPH-uddannelserne. Jeg fungerer som vejleder på begge uddannelser.

Ph.d.-koordinator på IFSV, hvor jeg forestår faglige aktiviteter for ph.d.-studerende tilknyttet IFSV

Medlem af MPH-studienævnet og formand for afhandlingsudvalget på MPH

ID: 6564