Medarbejdere ved Afdeling for Social Medicin – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IFSV > Afdelinger > Afdeling for Social Medicin > Medarbejdere

Rikke Lund

Rikke Lund

Lektor

Gothersgade 160, 1., Lokale 01-1-01

1014 1014 København K

Telefon: 35327992

Mobiltelefon: 24660535

Fax: 35327487

    Telefon (Sekretariat): +4535327962

Primære forskningsområder

Min forskning fokuseres primært på studiet af sammenhængen mellem sociale relationer og helbred med særlig interesse for at afklare de biologiske, adfærdsmæssige og psykologiske forklaringsmekanismer for denne sammenhæng. Jeg har derudover en særlig interesse i at studere effekter af sociale forhold over livsforløbet på helbredsforhold og tidlige aldringstegn senere i livet.

I mit forskningsarbejde har jeg endvidere fokuseret på validering af mål for sociale relationer gennem både kvalitative og kvantitative analysemetoder.

Jeg formidler min forskning aktivt, se bla. Danskernes Akademi P1 og DR2 og Videnskabens Verden P1, alle Danmarks Radio

Aktuelt er jeg co-PI på projektet Copenhagen Aging and Midlife Biobank (CAMB)

Aktuel forskning

Aktuelt er min forskning primært centreret om at belyse sammenhængen mellem negative aspekter af de sociale relationer og senere helbredsproblemer. Dette studerer jeg i flere store prospektive kohorte studier (COMPI, Metropolit, Danish longitudinal study on work unemployment and health, Østerbroundersøgelserne). Derudover studeres sammenhængen mellem negative aspekter af de sociale relationer og biologiske markører for bla. low grade inflammation og stress som er mulige virkningsveje mellem sociale relationer og helbred. Sidstnævnte gennemføres i første omgang på et delprojekt under CAMB der særligt handler om stress og helbred (N~200), men vil senere kunne gennemføres på det fulde datasæt i CAMB (N~6.000)

I projektet Social Fabric støttet af KU's 2016 fond indsamles i efteråret 2013 data via mobiltelefoner og survey til belysning af adfærds (herunder medicinforbrug, søvn, stress, alkoholindtag, tobaksforbrug og stofmisbrug) spredning gennem sociale netværk blandt 1000 nyindskrevne studerende. Vi benytter helt ny teknologi til denne dataindsamling og har unik mulighed for at studere ændringer med tætte opfølgninger blandt deltagerne. Strukturen af de sociale netværk kan studeres i meget høj opløsning vha. mobiltelefon registrering af kontakter mellem mobiltelefoner udleveret til deltagerne.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er kursusleder for kurset i  Medicinsk Sociologi på lægeuddannelsen og for valgfaget i Livsforløbets betydning for helbred og aldring på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab og vejleder 1. årsprojekter, bachelorprojekter og specialer på bachelor-kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab samt bachelorprojekter og specialer på lægeuddannelsen. Underviser på kurset i social epidemiologi og folkesygdomme på bachelorkandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Jeg underviser endvidere på kurset i Medicinsk sociologi, på valgfag i gerontologi og vejleder bachelor og kandidatopgaver på kandidat uddannelsen i medicin

På Master of Public Health underviser jeg på kursus i levekår og sundhed og vejleder masterafhandlinger

Er medlem af studienævnet for medicin, samt kandidatudvalget herunder. Er medlem af undervisningsudvalget på IFSV.

ID: 4975

155127