Spirekassen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IFSV > Afdelinger > Afdeling for Social Medicin > Forskning > Spirekassen

Spirekassen – et unikt netværk for yngre forskere på Afdeling for Social Medicin

Spirekassen er et forum for ph.d.-stipendiater, forskningsassistenter og scholarstipendiater med tilknytning til Afdeling for Social Medicin. Netværket mødes hver tredje onsdag. På spirekassemøderne sættes relevante og aktuelle emner for yngre forskere på dagsordenen som for eksempel et epidemiologisk problem, et vanskeligt oplæg, diskussion af statistiske analyser og lignende.

Tidligere emner i Spirekassen (2012-2015)

Posterpræsentation, Udenlandsophold, Shakespeak (interaktiv undervisning), Undervisning og vejledning som ph.d.-studerende, Makroprogrammering, Faktoranalyse og strukturelle ligninger, Kausale diagrammer, Medforfatterskaber, Simulationsstudier, Mediehåndtering, Power-beregninger, Formidling af forskning, Tips og tricks til nye ph.d.-stipendiater, Ph.d.-afhandlingen, Bliv mere effektiv med din tid.

GRASPH sommerskole

Hvert år i maj eller juni holder GRAduate School of Public Health en sommerskole, hvor ph.d.-stipendiater og vejledere inden for folkesundhedsvidenskab mødes over to dage. Programmet veksler mellem forelæsninger og parallelle sessioner i mindre grupper, hvor hver ph.d.-stipendiat præsenterer en problemstilling fra sit projekt og derefter har mulighed for at diskutere det med de øvrige ph.d.-stipendiater og vejledere. Sommerskolen er en god mulighed for at få og give feedback på specifikke emner samt at skabe et netværk med andre ph.d.-stipendiater og vejledere.

Læs mere om GRASPH sommerskole her http://phd-pubhealthepi.ku.dk/summer-school/

Dansk-svensk ph.d.-workshop

Ph.d.-workshoppen er et tilbagevendende arrangement, der i en årrække har været arrangeret i et samarbejde mellem ph.d.-stipendiater og vejledere fra Afdeling for Social Medicin og Centre for Health Equity Studies (CHESS) ved Karolinska Instituttet, Stockholm Universitet. Desuden inviteres har ph.d.-stipendiater og vejledere fra Aging Research Centre (ARC) ved Stockholm Universitet også.

Workshoppen giver ph.d.-stipendiater mulighed for at fremlægge resultater af egen forskning eller tage andre relevante emner op til diskussion. Hver ph.d.-stipendiat har desuden til opgave at opponere på et oplæg. Der er oplæg om tanker til kommende ph.d.-projekter, metodeovervejelser, publicerede artikler og ikke mindst en masse gode diskussioner. Selvom det faglige er i fokus, bliver der også tid til hygge, og der socialiseres livligt under fællesmiddagen om aftenen.