Center for Epidemiologi og Screening – Københavns Universitet

IFSV > Afdelinger > Center for Epidemiolog...

Det er centrets formål at danne en samlet forståelsesramme for stillingstagen til screeningsmuligheder. Arbejdet foregår indenfor de gængse rammer for videnskabeligt arbejde. Det vil sige, at centrets arbejde kan publiceres i den internationale litteratur, og at centret skal kunne tiltrække eksterne fondsmidler til arbejdet. Derfor målrettes arbejdet mod udforskning af screeningens betydning for bestemte sygdomme. I første række fokuseres på brystkræft og livmoderhalskræft.

Centret underviser i epidemiologi på alle uddannelser under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder lægeuddannelsen, humanbiologi, bachelor/kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, Master of Public Health og Master of International Health samt ph.d.-uddannelsen ved fakultetet.