Ansatte på Afdeling for Almen Medicin – Københavns Universitet

John Brodersen

John Brodersen

Professor, Lektor

Primære forskningsområder

John Brodersen er specialist i almen medicin (praktiserende læge) og har mere end ti års klinisk erfaring som læge. John Brodersen har en ph.d. indenfor folkesundhedsvidenskab og moderne spørgeskema psykometri og arbejder som forskningslektor på Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet. Til dagligt er han også leder af et forskningsmetodologisk 20 dages kursus i Videreuddannelsesregion Øst, hvor mere end 100 kommende specialister i almen medicin årligt bliver uddannet i evidensbaseret almen praksis.

John Brodersens forskning og undervisning er fokuseret på forebyggelse, risiko, screening, spørgeskemametodik og evidensbaseret medicin. Aktuelt arbejde han med screening for bryst-, lunge-, livmoderhals- og tarm-kræft, samt screening for abdominalt aorta aneurisme og prænatalscreening. Han har udviklet og valideret spørgeskemaer til måling af psykosociale konsekvenser hos personer, der har fået et falsk positivt svar ved screening for kræftsygdomme. Han har anvendt kvalitative og kvantitative metoder i sin forskning, blandt andet Rasch modellen til at kvantificere subjektive begreber såsom psykosociale konsekvenser. John Brodersen har publiceret bredt i danske, nordiske og internationale videnskabelige tidsskrifter.

Ph.d.-afhandling:
Brodersen, J 2006 , Measuring psychosocial consequences of false-positive screening results - breast cancer as an example, PhD thesis, Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, Department of General Practice, Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen. Copenhagen.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser og vejleder i emnerne screening, risiko, risikoformidling og det informerede samtykke ved screening, blandt andet på kandidatuddannelse til folkesundhedsvidenskab, medicinstudiet, cand.scient.san.-uddannelsen (alle tre uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet), den teoretiske specialeuddannelse i almen medicin, samt praksisreservelæger, uddannelsesamanuenser og praktiserende læger.

Udvalgte publikationer

  1. Udgivet

    Measuring psychosocial consequences of false-positive screening results - breast cancer as an example

    Brodersen, J. 2006 Department of General Practice, Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen. Copenhagen: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. 155 s.

    Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

ID: 984684